دلایل ثروتمند شدن و موفق شدن خود را بیابید تا به نتایج دلخواه برسید.

دلیل چیست؟ قدرت واقعی دلایل کدامند؟

دلایل چه نقشی در زندگی ما بازی میکنند؟

 

دلیل از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. دلایل در واقع همان قوانین آفرینش هستند.

 

بنام خداوند ثروت و سلامتی آفرین

دوستان و یاران عزیزم سلام

دلیل چیست؟ دلیل عبارت است از مجموعه مقولاتی که منجر به نتایجی خاص خواهند شد. آب در اثر حرارت می جوشد. در اینجا حرارت دلیل جوشیدن آب می باشد. یا آب در اثر سرما یخ میزدند. در اینجا کاهش حرارت دلیل یخ زدن آب می باشد. اجازه دهید با چند مثال دیگر مساله دلیل را برایتان شفاف تر کنم.

وقتی ما پای خود را در درون آب می گذاریم، پای ما خیس می شود. چسبندگی مولکول های آب به پوست پای ما، دلیل خیس شدن پای ماست.

ما از صبح تا ساعت ۵ بعد از ظهر کار میکنیم و خسته می شویم. کار کردن، دلیل خستگی ماست.

ما ۲۶ روز از ماه را کار می کنیم. در آخر ماه حقوق دریافت میکنیم. کار کردن، دلیل حقوق گرفتن ماست.

ما بچه دار می شویم و بشدت احساس خوشحالی می کنیم. بچه دار شدن، دلیل خوشحالی ماست.

اگر به مثال هایی که برایتان آوردم دقت کنید، ملاحظه می کنید که در واقع دلایل، همان قوانین فیزیکی و متافیزیکی آفرینش هستند.  من میتوانم به راحتی قوانین جهان آفرینش اعم از کنش و واکنش، گرانش، نسبیت و… را دلیل بنامم. میتوانم بجای استفاده از پیشوند قانون، از پیشوند دلیل برای هرکدام استفاده کنم. دلایل بدون ردخور منجر به نتیجه خواهند شد زیرا آنها قوانین این جهان هستی هستند. شما نمیتوانید به آب حرارت بدهید و انتظار داشته باشید آب یخ بزند. شما نمیتوانید پاهایتان را در آب بگذارید اما انتظار داشته باشید پوست پای شما بسوزد یا دچار حالتی غیر از خیسی و ترشوندگی شود.

همانطور که در بالا عرض کردم، قوانین یا دلایل به دو دسته تقسیم میشوند: یکی دلایل فیزیکی و دیگری دلایل متافیزیکی.

میتوانیم برای دلایل (قوانین) فیزیکی از مثال تبخیر یا انجماد آب استفاده کنیم و برای دلایل (قوانین) متافیزیکی از مثال شادی پدر و مادر از تولد فرزند خود.

هر دو منجر به نتیجه ی خاصی خواهند شد. هر پدر و مادری از تولد فرزند خود خوشحال خواهند شد. دلایل از ازل بوده و تا ابد خواهند بود. دلایل هیچگاه تمام نمیشوند. دلایل هیچگاه عوض نخواهند شد. نمیتوان امروز از حرارت انتظار داشت آب را تبخیر کند و فردا انتظار داشته باشیم آب را برایمان منجمد کند. هر دلیل فقط و فقط به یک نتیجه منجر خواهد شد.

نکته ای که در تمامی این مباحث وجود دارد این است که ما باید برای ثروتمند شدن، از دلیل استفاده کنیم. دلایل هستند که میتوانند شما را ثروتمند یا فقیر کنند. اگر برای ثروتمند شدن خود از دلایل استفاده کنید، قطعا ثروتمند خواهید شد. دلایل ثروتمند شدنتان کدامند؟ در مجموعه دلایل این کیهان، از کدام دلایل برای رسیدن به پول و ثروت و خوشبختی استفاده میکنید؟ دلایل خود را لیست کنید. دلایل قوی انتخاب کنید. دلایل قوی برای ثروتمند شدن، سلامت شدن، داشتن یک زندگی خوب داشته باشید و منتظر نتیجه باشید.

 

برای شروع تغییر و داشتن دلیل مناسب، اینجا را کلیک کنید.

1 thought on “دلایل ثروتمند شدن و موفق شدن خود را بیابید تا به نتایج دلخواه برسید.

دیدگاهتان را بنویسید