مطالب آموزنده (بلاگ)

مدت زمان آفرینش

مدت زمان آفرینش

آفرینش هستی چقدر زمان برد؟ خداوند، هستی و کائنات رو در یک لحظه و با یک انفجار خلق کرد. تغییر در ذهن و ضمیرناخودآگاه هم باید در یک لحظه ایجاد بشه.