مطالب آموزنده (بلاگ)

اگر میخواهید در مورد “باورها” بدانید، در خصوص نورون های مغزی تحقیق کنید.

اگر میخواهید در مورد “باورها” بدانید، در خصوص نورون های مغزی تحقیق کنید.

آیا باورهای ذهنی ما همان نورون های ما هستند؟   بنام خداوند ثروت و سلامتی آفرین دوستان و یاران عزیز سلام   شاید قبول و پذیرش این نکته برای بسیاری از ما سخت باشد که باورهای ما دقیقا حاصل ارتباطات نورونی ما هستند. البته مقاومت ذهنی ما در خصوص این واقعیت تقصیر کسانی است کهRead more about اگر میخواهید در مورد “باورها” بدانید، در خصوص نورون های مغزی تحقیق کنید.[…]

باورهایت حاصل ارتباطات نورونی توست. تغییر ارتباطات نورونی = تحول زندگی

باورهایت حاصل ارتباطات نورونی توست. تغییر ارتباطات نورونی = تحول زندگی

چگونه می توانیم ارتباطات نورونی ذهنمان را تغییر دهیم تا زندگیمان تغییر کند؟     بنام خداوند ثروت و سلامتی آفرین دوستان و یاران عزیزم سلام   پیشتر بارها به این موضوع اشاره کردم که باورهای ما حاصل ارتباطات نورونی ماست. ارتباطات نورونی ما با همدیگه و سایر اندام های بدن. ارتباطاتی که دائمی شدنRead more about باورهایت حاصل ارتباطات نورونی توست. تغییر ارتباطات نورونی = تحول زندگی[…]

باورهای ما حاصل ارتباطات نورون های مغزی ما هستند. تغییر نورون ها = تغییر باورها

باورهای ما حاصل ارتباطات نورون های مغزی ما هستند. تغییر نورون ها = تغییر باورها

چگونه می توان باورهای منفی را از بین برد و باورهای مثبت نصب کرد؟   بنام خداوند ثروت و سلامتی آفرین دوستان و یاران عزیزم سلام. امیدوارم که خوب و سلامت باشید. با توجه به آموزه های علمی که در خصوص تغییر باورها پیدا کردم و حتی با اندکی تامل در خصوص شیوه عملکرد باورهاRead more about باورهای ما حاصل ارتباطات نورون های مغزی ما هستند. تغییر نورون ها = تغییر باورها[…]

عدم کارایی یوگا، هیپنوتیزم، مدیتیشن، ریلکسیشن، NLP و کوانتوم در تغییر باورها

عدم کارایی یوگا، هیپنوتیزم، مدیتیشن، ریلکسیشن، NLP و کوانتوم در تغییر باورها

آیا انجام کارهایی مانند یوگا، هیپنوتیزم، مدیتیشن، ریلکسیشن، NLP و فیزیک کوانتوم در تغییر باورها مفید است؟     بنام خداوند ثروت و سلامتی آفرین دوستان عزیزم سلام. جواب پرسش بالا بسیار سادست. خیر. بهیچ عنوان. اگر انسان نحوه تشکیل یک “باور” در ذهن و ضمیرناخودآگاهش را می دانست، اگر انسان نحوه عملکرد باورها راRead more about عدم کارایی یوگا، هیپنوتیزم، مدیتیشن، ریلکسیشن، NLP و کوانتوم در تغییر باورها[…]