مطالب آموزنده (بلاگ)

سرنوشت همان ارتباط نورونی است. سرنوشت را می توان از سر نوشت.

سرنوشت همان ارتباط نورونی است. سرنوشت را می توان از سر نوشت.

سرنوشت چیست؟ آیا می توان سرنوشت را به ارتباطات نورونی ربط داد؟     بنام خداوند ثروت و سلامتی آفرین دوستان و یاران عزیزم سلام یکی از سوالات اساسی بشر، همیشه در خصوص سرنوشت بوده است. همیشه دغدغه این را داشته است که سرنوشت چیست؟ توسط چه کسی تعیین شده است؟ آیا او توانایی تغییرRead more about سرنوشت همان ارتباط نورونی است. سرنوشت را می توان از سر نوشت.[…]