مطالب آموزنده (بلاگ)

در زندگی، بجای انگیزه به دنبال دلیل باشیم. انگیزه ها نا توان هستند.

در زندگی، بجای انگیزه به دنبال دلیل باشیم. انگیزه ها نا توان هستند.

مهمترین عامل ایجاد یک تحول درونی چیست؟ آیا داشتن انگیزه شرط اصلی و کافیست؟   بنام خداوند ثروت و سلامتی آفرین دوستان و یاران عزیز، سلام   همیشه اساتید موفقیت از انگیزه های زیبا صحبت کردند. انگیزه هایی که روزهای اول بسیار شیرین به نظر می رسند و گهگاهی باعث ایجاد تکان هایی در وجودRead more about در زندگی، بجای انگیزه به دنبال دلیل باشیم. انگیزه ها نا توان هستند.[…]