مطالب آموزنده (بلاگ)

انگیزه، عامل مناسبی برای شروع تغییرات در زندگی نیست. دلایل را بیابید.

انگیزه، عامل مناسبی برای شروع تغییرات در زندگی نیست. دلایل را بیابید.

آیا انگیزه عامل مناسبی برای شروع تغییر است؟ آیا دیدن هر روزه ی ویدئوهای انگیزشی به ما کمک می کند تا موفق و ثروتمند شویم؟   بنام خداوند ثروت و سلامتی آفرین دوستان و یاران عزیزم سلام   تمام کسانی که آمدند و  در خصوص موفقیت و ثروت صحبت کردند، حرف از انگیزه زدند. خودشانRead more about انگیزه، عامل مناسبی برای شروع تغییرات در زندگی نیست. دلایل را بیابید.[…]