مطالب آموزنده (بلاگ)

دلایل همان قوانین “جهان هستی” هستند که جهان از آنها برای رشد و توسعه استفاده میکند.

دلایل همان قوانین “جهان هستی” هستند که جهان از آنها برای رشد و توسعه استفاده میکند.

دلیل چیست؟ آیا برای موفق شدن باید از دلیل استفاده کرد؟   به نام خداوند ثروت و سلامتی آفرین دوستان و یاران عزیزم سلام دلایل همان قوانین جهان هستند که جهان هر لحظه از آنها برای رشد و توسعه ی خود استفاده می کند. وقتی که جهان هستی (Universe) با انفجار مقدس بیگ بنگ خلقRead more about دلایل همان قوانین “جهان هستی” هستند که جهان از آنها برای رشد و توسعه استفاده میکند.[…]