مطالب آموزنده (بلاگ)

انگیزه چیست؟ انگیزه ها چقدر در وجود ما دوام دارند؟ انگیزه ها چقدر قدرت دارند؟

انگیزه چیست؟ انگیزه ها چقدر در وجود ما دوام دارند؟ انگیزه ها چقدر قدرت دارند؟

منشا انگیزه کجاست؟ آیا واقعا با انگیزه می توان ثروتمند شد؟   بنام خداوند ثروت و سلامتی آفرین دوستان و یاران عزیز سلام. بارها راجع به ناکارآمد بودن انگیزه صحبت کرده ام و نوشته ام. اما بیاید یک بار انگیزه را از دیدگاه علمی باهم بررسی کنیم. برای برسی انگیزه ابتدا بایستی سروتونین را خوبRead more about انگیزه چیست؟ انگیزه ها چقدر در وجود ما دوام دارند؟ انگیزه ها چقدر قدرت دارند؟[…]